• Prof. dr hab. Marek Stachowski, Zaimki, liczebniki i metodologia, czyli czy istniał język pra-uralo-ałtajski?
  (7 marca 2016) skrót
 • Prof. dr hab. Mirosław Bańko, Nowe badania nad adaptacją i percepcją zapożyczeń
  (6 czerwca 2016) skrót
 • Prof. dr hab. Piotr Wierzchoń, Z problemów lingwochronologizacji, czyli w dziesięciolecie metody fotodokumentacyjnej, czyli skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy
  (10 października 2016) skrót
 • Prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Semantyka literacka a artefaktualizm – jakimi artefaktami są fikcje?
  (5 grudnia 2016) skrót
 • Dr hab. Katarzyna Kłosińska, Tzw. mowa nienawiści w praktyce biegłej sądowej
  (6 marca 2017) skrót


 

 • Dr Joanna Zaucha, Czasownikowe wykładniki fałszu z inherentną oceną działań agensa
  (25 kwietnia 2016, Sekcja Teorii Języka) skrót