Przy Komitecie Językoznawstwa PAN działa pięć sekcji:

 

I. Sekcja Dialektologiczna KJ

Przewodnicząca SD KJ - prof. dr hab. Anna Tyrpa

II. Sekcja Etnolingwistyczna KJ

Przewodniczący SE KJ - prof. dr hab. Jerzy Bartmiński

III. Sekcja Frazeologiczna KJ

Przewodnicząca SF KJ - prof. dr hab. Anna Pajdzińska

IV. Sekcja Onomastyczna KJ

Przewodniczący SO KJ - prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch

V. Sekcja Teorii Języka KJ

Przewodniczący STJ KJ - prof. dr hab. Maciej Grochowski

 

Członkowie Komitetu Językoznawstwa pracują również

w zespole ds. oceny merytorycznej czasopism językoznawczych.