Skład Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN
w kadencji 2007-2011

 1. Prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa (przewodnicząca)
 2. Prof. dr hab. Ewa Rzetelska-Feleszko
 3. Doc. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch
 4. Prof. dr hab. Zofia Abramowicz
 5. Prof. dr hab. Maria Biolik
 6. prof. dr hab. Edward Breza
 7. Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
 8. Prof. dr hab. Jerzy Duma
 9. Prof. dr hab. Sławomir Gala
 10. Prof. dr hab. Kwiryna Handke
 11. Prof. dr hab. Michał Kondratiuk
 12. Prof. dr hab. Danuta Kopertowska
 13. Prof. dr hab. Czesław Kosyl
 14. Prof. dr hab. Władysław Lubaś
 15. Dr Romana Łobodzińska
 16. Prof. dr hab. Maria Malec
 17. Prof. dr hab. Robert Mrózek
 18. Prof. dr hab. Janusz Rieger –
 19. Dr Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
 20. Dr Mariusz Rutkowski
 21. Dr hab. Irena Sarnowska-Giefing
 22. Adam Siwiec
 23. Dr hab. Katarzyna Skowronek
 24. Prof. dr hab. Stanisława Sochacka
 25. Dr hab. Wanda Szulowska
 26. Prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń
 27. Prof. dr hab. Stefan Warchoł
 28. Prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska
 29. Prof. dr hab. Karol Zierhoffer
 30. dr Urszula Bijak
 31. dr Halszka Górny
 32. dr Małgorzata Jaracz
 33. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira