Skład Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN
w kadencji 2007-2011

 1. Borowiec Helena, dr
 2. Bokus Barbara, prof.
 3. Cieszyńska Jagoda, prof.,
 4. Emiluta – Rozya Danuta, dr
 5. Grabias Stanisław, prof. (przewodniczący)
 6. Jastrzębowska Grażyna, dr
 7. Jęczeń Urszula, dr
 8. Kamińska Barbara, dr
 9. Kielar Turska Maria, prof. UJ
 10. Lilianna Konopska, dr
 11. Krakowiak Kazimiera, prof.
 12. Kurcz Ida, prof.
 13. Kurkowski Zdzisław, dr
 14. Łobacz Piotra, prof.
 15. Łuczyński Edward, prof.
 16. Maciejewska Alina, dr
 17. Michalik Mirosław dr
 18. Milewski Stanisław, prof.      
 19. Młynarska Małgorzata, dr
 20. Ostapiuk Barbara, dr
 21. Ożdżyński Jan, prof.
 22. Pluta-Wojciechowska Danuta, dr
 23. Porayski – Pomsta Józef, prof.
 24. Przybysz – Piwko Maria, dr
 25. Rakowska Alicja, prof.
 26. Rocławski Bronisław, prof.      
 27. Rocławska – Daniluk Małgorzata, dr
 28. Smoczyńska Magdalena, prof.
 29. Synowiec Helena, prof.
 30. Śniatkowski Sławomir, dr
 31. Wales – Shugar Grace, prof.
 32. Woźniak Tomasz, dr hab.
 33. Zgółka Tadeusz, prof.
 34. Zgółka Halina, prof.
 35. Zarębina Maria, prof.