Drukuj

    7 lutego 2016 roku

 

Pan

Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Warszawa

 

Szanowny Panie Premierze! 

Niżej podpisani przewodniczący czterech Komitetów Polskiej Akademii Nauk – Komitetu Językoznawstwa, Komitetu Nauk o Kulturze, Komitetu Nauk o Literaturze i Komitetu Słowianoznawstwa, będących reprezentacją wielu polskich środowisk filologicznych i humanistycznych (naukowo-badawczych, dydaktyczno-naukowych i wydawniczych) – w pełni solidaryzują się z apelem redaktorów polskich czasopism naukowych o przywrócenie finansowania ich publikacji w ramach działalności upowszechniającej naukę (DUN). Periodyki naukowe są – obok publikacji prac zwartych i na równi z nimi – najważniejszym dla humanistów forum ogłaszania wyników pracy badawczej, wymiany myśli, polemiki naukowej, konfrontacji myślowej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Przeprowadzona w roku ubiegłym ewaluacja polskich czasopism naukowych pokazała, że wielki wysiłek ich redakcji doprowadził w ciągu ostatnich paru lat do znacznego podniesienia poziomu polskiej periodyki naukowej i wydatnego zbliżenia jej do europejskich standardów merytorycznych i edytorskich, w wielu wypadkach zaś – do wyrównania tych standardów. Nauka jednak nie żyje w próżni i nie karmi się jedynie energią badawczych umysłów: przerwanie finansowego wspomagania publikacji czasopism naukowych może ten kilkuletni wysiłek zniweczyć.

Dostrzegamy sprzeczność między wymogiem stałego podnoszenia poziomu czasopism naukowych i koniecznością publikowania w nich w celu zapewnienia regularnego obiegu myśli naukowej, a zarazem podnoszenia efektów parametryzacji jednostek naukowych, a literą i duchem Rozporządzenia z 27 października 2015 r., które faktycznie odcina redakcje periodyków naukowych od finansowania kosztów ich bieżącej działalności wydawniczej. Dlatego apelujemy do Pana Premiera o nowelizację tego Rozporządzenia i przywrócenie finansowania czasopism naukowych w ramach działalności upowszechniającej naukę.

 

     Z wyrazami szacunku

Chlebda

Przewodniczący
Komitetu Językoznawstwa PAN
prof. dr hab. Wojciech Chlebda

Wilk

Przewodniczący
Komitetu Nauk o Kulturze PAN
prof. dr hab. Eugeniusz Wilk

Klosinski
Przewodniczący
Komitetu Nauk o Literaturze PAN
prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński

Fast
Przewodniczący
Komitetu Słowianoznawstwa PAN
prof. dr hab. Piotr Fast

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!